A GEOLOGISTIC KFT. TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE

 


KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: GEOLOGISTIC ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

PROJEKT CÍME: A GEOLOGISTIC KFT. TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE

PROJEKT KÓDSZÁMA: KMOP-1.2.1-13/B-2013-0156

PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGE: 240.000.000,- Ft

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 120.000.000,- Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 50%

PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2015. július 29.- 2015. november 20.

TÁMOGATÓ SZERVEZET: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

A TÁMOGATÓ MEGBÍZÁSÁBÓL ELJÁRÓ SZERVEZET: PRO REGIO NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

 

 

 

 

2015 | 11 | 20.

GEOLOGISTIC Építőipari és Szolgáltató Kft.

Sajtóközlemény             

A Geologistic kft. technológia fejlesztése

A Geologistic Építőipari és Szolgáltató Kft. 2013. novemberében pályázatot nyújtott be a Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú konstrukciójára. A projekt 2014. március 12-én támogató döntésben részesült. A Támogatási Szerződés 2014. május 22-én hatályba lépett. A projekt teljes költségvetése: 240 millió forint a támogatás összege pedig 120 millió forint.

 

A Kedvezményezett, a GEOLOGISTIC Kft. 2000-ben alapított, teljes egészében magyar tulajdonban lévő vállalkozás.

A projekt keretében a fejlesztés eredményeként az alábbi projektelemek valósultak meg:

Vállalkozásunk a támogatás minél hatékonyabb felhasználása érdekében olyan projekt megvalósítását célozta, amely a társaság minél hatékonyabb működését eredményezi. Ennek érdekében a projekt műszaki tartalmát módosította, figyelembe véve a megrendelés állományát, és a piaci szükségleteket.

Az eszközként megvásárolt Hidraulikus moduláris ballasztdöngölő gép, mint saját eszköz jelentősen költséghatékonyabb infrastrukturális feltételeket teremt, emellett hozzájárul a társaság környezettudatos működésének fokozásához is. A vállalkozás saját eszközállománnyal tud ezután olyan tevékenységeket ellátni, amihez eddig bérelni kellett a szükséges gépeket és berendezéseket. A projekt révén piaci pozíciója jelentősen javul, profitját maximalizálni tudja.

A módosított műszaki tartalom a megvalósítás helyszínén (szobi kistérség) földrajzi elhelyezkedése okán hiánypótló fejlesztés, olyan zöldmezős beruházás, mely a helyi adottságoknak megfelelő, és a térségi-városi gazdasági viszonyokat (pl. vállalkozások száma, nemzetgazdasági ága) figyelembe véve került megtervezésre, és ezen igényekhez mérten valósul meg. A projekt műszaki tartalma lehetőséget nyújt a vállalkozásnak a társadalmi szerepvállalásra, középtávon munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik, a térségi gazdasági potenciált növeli. Amennyiben a feladatok lehetővé teszik, a vállaltakon túli foglalkoztatott létszám bővítésére is sor kerül.

A vállalkozás a pályázatban foglalt tevékenységeket maradéktalanul megvalósította.

Megvalósítás időtartama: 2015. augusztus 3.- 2015. november 20.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A KMOP-1.2.1-13/B-2013-0150  kódszámú A Geologistic kft. technológia fejlesztése című projekt bemutatása:

Vállalkozásunk a támogatás minél hatékonyabb felhasználása érdekében olyan projekt megvalósítását célozza, amely a társaság minél hatékonyabb működését eredményezi. Ennek érdekében a projekt műszaki tartalmát módosította, figyelembe véve a megrendelés állományát, és a piaci szükségleteket.

Az eszközként megvásárolandó Hidraulikus moduláris ballasztdöngölő gép mint saját eszköz jelentősen költséghatékonyabb infrastrukturális feltételeket teremt, emellett hozzájárul a társaság környezettudatos működésének fokozásához is. A vállalkozás saját eszközállománnyal tud ezután olyan tevékenységeket ellátni, amihez eddig bérelni volt kénytelen a feladatellátáshoz szükséges gépeket, berendezéseket. Ezzel piaci pozíciója jelentősen javul, profitját maximalizálni tudja.  

A módosított műszaki tartalom a megvalósítás helyszínén (szobi kistérség) földrajzi elhelyezkedése okán hiánypótló fejlesztés, olyan zöldmezős beruházás, mely a helyi adottságoknak megfelelő, és a térségi-városi gazdasági viszonyokat (pl vállalkozások száma, nemzetgazdasági ága) figyelembe véve került megtervezésre, és ezen igényekhez mérten valósul meg.

A projekt műszaki tartalma lehetőséget nyújt a vállalkozásnak a társadalmi szerepvállalásra, középtávon munkahelyteremtő potenciállal rendelkezik, a térségi gazdasági potenciált növeli. Mindenképpen cél, hogy a fejlesztés eredménye minél nagyobb kihasználtsággal működjön.


A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.